banner-homepage

Lịch thi VSTEP trong năm 2022 - Trung tâm ngoại ngữ ĐH KHXH&NV


1. LỊCH THI DỰ KIẾN KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẬC 3-5 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM NĂM 2022

STT Ngày thi Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký & đóng lệ phí thi Đăng ký Ghi chú
1 Tháng 8: Thứ 4, ngày 24.08.2022 15.07.2022 - 12.08.2022
2 Tháng 9: Thứ 4, ngày 14.09.2022 06.08.2022 - 27.08.2022
3 Tháng 10: Thứ 4, ngày 19.10.2022 28.08.2022 - 01.10.2022
4 Tháng 11: Thứ 4, ngày 16.11.2022 02.10.2022 - 28.10.2022
5 Tháng 12: Thứ 4, ngày 14.12.2022 29.10.2022 - 26.11.2022

* Ghi chú: Lịch thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế

Email: thitienganh6bac@hcmussh.edu.vn

Điện thoại: 028.38.222.550