banner-homepage

THÔNG BÁO - khai giảng lớp Bồi dưỡng


TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:      /TB-XHNV-TTNN
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2022
THÔNG BÁO
V/v khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức cho kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh
bậc 3-5 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Kính gửi Quý Anh/Chị học viên

    Trung tâm Ngoại ngữ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức cho kỳ thi tiếng Anh bậc 3 – bậc 5 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng Việt Nam kỳ thi ngày 24/8/2022.

    Thời gian khai giảng: lớp học dự kiến sẽ khai giảng vào Thứ Hai ngày 18/7/2022.

    Thời gian học: 18/7/2022 – 21/8/2022.

    Ca học: học liên tục các tối thứ Hai – thứ Tư – thứ Sáu (17h45 – 20h45).

    Số tiết: 160 tiết/khóa (100 tiết học trực tiếp, 60 tiết ôn tập online)

    Học phí: 3.900.000 đ/khóa

    Địa điểm học: Cơ sở 1, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM).

    Thời gian đăng ký và nộp học phí: đến hết ngày 17/7/2022 trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ cơ sở Đinh Tiên Hoàng hoặc đăng ký trực tuyến theo đường dẫn: https://ghidanhcfl.hcmussh.edu.vn.

    Thông tin liên lạc: Phòng K001, Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Cơ sở Đinh Tiên Hoàng (số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh), điện thoại (028) 38.222.550 (nhánh 2) để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể.

    Trân trọng./.

GIÁM ĐỐC
Lê Hoàng Dũng


Tệp file đính kèm